1.7.18 ajokorttiasetuksen uudistus mahdollistaa monipuolisemman ajo-opetuksen simulaattorilla pimeän ajon lisäksi voit harjoitella auton käsittely- kaupunki- ja maantie ajoa sekä liukkaan kelin ajoa.

Käytämme Saksalaista Degener 360° Simdrive-ajosimulaatoria.  Suomen kielen lisäksi simulaattorissa ovat  Englanti, Saksa, Venäjä, Ruotsi, Turkki ja Arabia.

Ajosimulaattorilla harjoittelu  on turvallista ja taloudellista sekä se helpottaa liikenteeseen siirtymistä.

Riskientunnistamiskoulutuksessa (RTK) simulaattoria voidaan käyttää tehokkaasti pimeän ajon ja liukkaan kelin ajoharjoittelussa. Myös opetuslupalaiset  voivat ajaa  RTK:sta osan simulaattorilla.

Meillä simulaattori opetuksessa on aina opettaja paikalla, jolloin simulaattorin antaman palautteen jälkeen voidaan vielä keskustella tehdystä harjoituksesta.

Tervetuloa tutustumaan Degener 360° Simdrive- ajosimulaattoriin Ajokoulutuskeskukselle.